Retrofitting - gammelt blir nytt

Når unge geeks i midten 30-årene ikke har barn blir det masse tid til EDB, særlig på helgene. Vi fikk donert en EuroSnaccy vending machine (mange takk til solariumskrem.no) som skal retrofittes med et REST-API slik at vi kan kommunisere med automaten med API.POST-funksjoner.

Vi spionerer på serial-porten, duplikerer signalet med Arduino NodeMCU, kobler den til et eget 4G/5G-trådløst nett med en enkel webserver, og bruker REST-API for å putte på fiktive penger.

— Arne Vidar Sjønøst, Visjonær og Venn

Forbedring betyr ikke alltid nytt

Litt av filosofien bak retrofitting er å bevare det gamle samt oppgradere det tekniske – innmaten som får funksjoner til å virke. Ved å bruke arduino com diagnostics kan du sniklytte på elektroniske signaler mellom myntinnkastet og kretskortet; slipp på en mynt, se hvilke signaler du fikk, replikér. Vi programmerer signalene inn på et NodeMCU-kretskort, setter opp webserver og API, som gir oss muligheten til å betale for solkrem via en nettleser. 

IoT (internet of things) handler nemlig om å beefe opp konsumeristprodukter med WiFi. Eksempelvis kunne vi videreutviklet solkremmaskinen ganske enkelt ved å lage en WP-hjemmeside med Vipps Hurtigkasse, når betalingen er fullført på siden sendes en POST til Arduinoens endpoint.

Kanskje en node-express server med enkel auth? Vi digger netlify pga github-integrasjonen og continuous auto deployment.

https://netlify.com

There are no rules of architecture for a castle in the clouds.

— Gilbert K. Chesterton

Privacy Preference Center